61 847 55 18 kontakt@osobowedane.pl
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  w zbiorze osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze osobowych

Poniżej przykładowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  w zbiorze osobowych.   Warszawa, dnia ………….. UPOWAŻNIENIE NR ….   Z dniem ……..………. upoważniam Panią/Pana ………………………………………. zatrudnioną/ego na stanowisku ……………………………………………………………………………………….. do...