Ostatnio bezpłatny audyt zamówiono minut temu

Zadzwoń do naszego konsultanta
phone
lub napisz email

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych jest to podmiot, która przetwarza dane osobowe, jednak nie w celach osobistych lub domowych ale w celach stricte komercyjnych.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych za administratora danych – rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 w/w ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki administratora danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na administratora danych sporo obowiązków, wśród nich wymienić można m.in. w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Ważne powyższych obowiązków nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

Przedsiębiorco!
Szukasz pomocy przy danych osobowych?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych ekspertów i otrzymaj bezpłatną wycenę (tylko dla przedsiębiorców).

padlock

Chronimy Twoją prywatność. Twój adres email posłuży tylko do kontaktu w sprawie wyceny.

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - Dane osobowe | Dane osobowe - [...] Administrator danych osobowych [...]
  2. Co to jest ABI i czym się różni od ADO? - Dane osobowe | Dane osobowe - […] Administrator danych osobowych […]
  3. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym - Dane osobowe | Dane osobowe - […] Administrator danych osobowych […]
  4. Polityka bezpieczeństwa, czym jest? - Dane Osobowe | Dane osobowe - […] Administrator danych osobowych […]

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pozostało do wprowadzenia RODO. Sprawdź więcej!

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!

Dowiedz się jak spełnić swoje obowiązki wobec GIODO

i jak dokonać rejestracji zbiorów danych osobowych!

Kliknij i pobierz poradnik