Ostatnio bezpłatny audyt zamówiono minut temu

Zadzwoń do naszego konsultanta
phone
lub napisz email

Posts by karol

Decyzja GIODO w sprawie przetwarzania danych osobowych lekarza w serwisie z opiniami 0

Decyzja GIODO w sprawie przetwarzania danych osobowych lekarza w serwisie z opiniami

Decyzja GIODO o umorzeniu postępowania w sprawie skargi lekarza na przetwarzanie jego danych osobowych na stronie internetowej serwisu internetowego, który umożliwia użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Lekarz prowadził działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG „Praktyka lekarska specjalistyczna”. Serwis internetowy umożliwiał użytkownikom zamieszczanie opinii i informacji o profesjonalistach i placówkach w oparciu o ich osobiste doświadczenia. W serwisie zamieszczono na temat skarżącego lekarza opinie, w których posłużono się jego imieniem, nazwiskiem, wskazano specjalizacje oraz miejsce prowadzenia działalności, co jego zdaniem wystarczyło do jego jednoznacznej identyfikacji. Lekarz zabronił serwisowi przetwarzania jego danych osobowych i wniósł o ich usunięcie, co spotkało się z odpowiedzią odmowną serwisu z uwagi na interes publiczny, jakim jego zdaniem jest pełniony przez lekarza zawód, a także wskazał, że dane osobowe lekarza nie dotyczą jego życia osobistego.   GIODO odmówił uwzględnienia wniosku w przedmiotowej sprawie Lekarz zaskarżył decyzję GIODO do WSA, który uchylił decyzje GIODO. WSA wytknął GIODO, iż ten nie zbadał, czy w sprawie tej mamy do czynienia z z przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych określoną w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, a w rezultacie czy dla przetwarzania danych nie jest konieczne uzyskanie zgody lekarza oraz faktu, iż dane osobowe lekarza są przetwarzane w rejestrze o...

Learn More
Decyzja GIODO w sprawie możliwości wyboru zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji 0

Decyzja GIODO w sprawie możliwości wyboru zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji

Decyzja z 7 stycznia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 października 2015 r. (sygn.DIS/DEC-796/15/89140) w części dotyczącej nakazu zapewnienia w procesie rejestracji w serwisie internetowym możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych odrębnie dla poszczególnych celów przetwarzania oraz w części dotyczącej nakazu uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora. Oraz nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych adresatów przesyłek w zakresie adresów i informacji o zdarzeniach dotyczących nieodbierania/niedostarczenia/zwrotów przesyłek. Przed dniem wydania decyzji Spółka usunęła uchybienia w zakresie zgód na przetwarzanie danych, ale zakwestionowała twierdzenie, iż adresy pocztowe, jak również informacje o zdarzeniach powiązanych z tymi adresami dotyczącymi nieodbierania/niedostarczenia/zwrotów, stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy, gdyż nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej kryjącej się pod ww. danymi. Spółka wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZARZUTY GIODO: Serwis prowadzi zbiór danych obejmujący zarówno adresy pocztowe, jak również informacje o zdarzeniach powiązanych z tymi adresami dotyczące nieodebrania/niedostarczenia/zwrotu przesyłek w oparciu o udostępnione przez jego zarejestrowanych użytkowników adresy i ww. informacje. DO CZEGO GIODO ZOBOWIĄZAŁ SPRZEDAWCĘ GIODO nakazał przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych adresatów przesyłek . WSKAZÓWKI GIODO dla przedsiębiorcy zawarte w decyzji Spółka twierdzi, iż nie ma możliwości ustalenia tożsamości osoby, której przesyłka dotyczyła, dlatego Spółka...

Learn More
Jak wygląda kontrola GIODO w firmie, czego należy się spodziewać a czego obawiać? 0

Jak wygląda kontrola GIODO w firmie, czego należy się spodziewać a czego obawiać?

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z wieloma kontrolami, które będą miały na celu sprawdzenie poszczególnych obszarów jego działalności. Taka kontrolę może przeprowadzić również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który przeanalizuje poprawność przetwarzania danych osobowych w firmie przedsiębiorcy. Na przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych ciążą liczne obowiązki: zgłoszenie zbiorów danych do GIODO, przygotowanie i wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, opracowanie regulaminu i polityki prywatności. Kontrola GIODO ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przez podmiot kontrolowany przepisów o ochronie danych osobowych oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.   Jak przebiega kontrola? Zgodnie z obowiązującym prawem kontrolę przeprowadza Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub zastępca GIODO (gdy taki został powołany) albo upoważnieni przez GIODO pracownicy, określani inspektorami (art. 14 ustawy).   W praktyce powoływane w tym celu są trzyosobowe zespoły kontrolne: dwóch prawników będących pracownikami Departamentu Inspekcji Biura GIODO jeden informatyk będący pracownikiem Departamentu Informatyki Biura GIODO. Kontrola GIODO ma miejsce w siedzibie przedsiębiorcy lub w innych miejscach podejmowania przez niego działań związanych z przetwarzaniem danych. Ustawa o ochronie danych osobowych nie nakazuje uprzedzania przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Mimo to jednak w praktyce informuje się podmiot, który ma być kontrolowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli, tak by mógł się do niej przygotować. W sytuacji podejrzenia popełnienia czynu zabronionego...

Learn More
Jakie czekają nas zmiany w zakresie ochrony danych osobowych? 0

Jakie czekają nas zmiany w zakresie ochrony danych osobowych?

Rozwój nowych technologii wymusza aktualizacje prawa. 14 kwietnia 2016 roku przegłosowano w Parlamencie Europejskim długo omawiane rozporządzenie dotyczące ochrony danych. Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych stanowić będzie gruntowną reformę prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Zostaną wzmocnione prawa osób fizycznych w tym zakresie a na przedsiębiorców nałożone zostaną nowe obowiązki. Póki co obowiązuje dyrektywa bez konieczności implementacji w krajowym porządku prawnym.   Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. natomiast dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Co zmieni rozporządzenie? Kary Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie lepszej ochrony prywatności i bezpieczeństwa obywateli. Ciężko o egzekwowanie prawa bez sankcji za jego nieprzestrzeganie. Zaostrzenie procedur oznacza również wyższe kary – za naruszenie nowego porządku prawnego grozić będzie kara do 4 % rocznego globalnego obrotu w maksymalnej wysokości do 20 mln euro. Obecnie w Polsce kary nakładane przez GIODO to rzadkość. Ponadto mogą być one stosowane jedynie w sytuacji, kiedy adresat decyzji GIODO, nie zastosuje się do jej dyspozycji. Rozporządzenie unijne przyznaje GIODO uprawnienie nakładania kar finansowych. W zależności od tego, które zasady rozporządzenia zostaną naruszone, mogą być to kary administracyjne w wysokości do: 10...

Learn More
Obowiązki właściciela serwisu internetowego związane z danymi osobowymi 0

Obowiązki właściciela serwisu internetowego związane z danymi osobowymi

Prowadząc serwis internetowy chcąc nie chcąc przetwarzasz dane osobowe użytkowników i stajesz się administratorem danych. Niniejszy artykuł ma na celu zwrócić Twoją uwagę na obowiązki, jakie nakłada na Ciebie ustawa o ochronie danych osobowych. Pamiętaj, że umieszczenie na stronie internetowej regulaminu i polityki prywatności to za mało by ustrzec się przed problemami prawnymi. Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że zgodnie art. 43 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ich działalność jest wyłączona z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO albowiem dane osobowe klientów są przetwarzane przez e-sklepy wyłącznie w celu wystawienia faktury czy rachunku. Nic bardziej mylnego. Zauważ, że prowadząc serwis internetowy oferujesz różnorodne usługi osobom indywidualnym, takie jak np. pośrednictwo w poszukiwaniu pracy – których realizacja wymaga najczęściej kontrolowanej wymiany danych osobowych typu CV, tj. udostępniania ich tylko osobom upoważnionym. Działania te wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych a Ty stajesz się – chcąc nie chcąc – administratorem danych osobowych.   Czy da się uciec przed GIODO? Zapewne każdy serwis internetowy zadaje sobie to pytanie. Przecież to dodatkowe obowiązki i koszty, a dokumentacja to coś co być musi, a czego nie widać. Niestety, aby serwis internetowy funkcjonował zgodnie z prawem, każdy jego właściciel, który przetwarza dane osobowe powinien zgłosić zbiory danych do GIODO i przygotować, a następnie wdrożyć...

Learn More
UWAGA – „BĄDŹMY LEGALNI”, „LEGALNI Z PRAWEM” I „KANCELARIA LIBERTY” ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW 0

UWAGA – „BĄDŹMY LEGALNI”, „LEGALNI Z PRAWEM” I „KANCELARIA LIBERTY” ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW

„BĄDŹMY LEGALNI” i „KANCELARIA LIBERTY” straszą mailami! W ostatnim czasie do wielu firm w Polsce zaczęły masowo docierać e-maile w celu zastraszenia ich odpowiedzialnością za niedokonanie rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Odpowiedzialne za to są podmioty takie jak: Stowarzyszenie „Bądźmy legalni”, Stowarzyszenie „Legalni z Prawem”, Kancelaria „Liberty” o/Warszawa oraz inne w mniejszym zakresie. Dostałeś taką wiadomość? Sprawdź! Przykładowa treść takiego maila: „Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana. Każda firma, strona www lub sklep posiadająca elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO. Każda firma posiada we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.” Co na to sam GIODO w sprawie maili Stowarzyszenia „Bądźmy legalni”, „Legalni z Prawem” i Kancelarii „Liberty”? W niniejszej sprawie apeluje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) radząc by nie odpowiadać na takę korespondencję. Wskazuje, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych. Co więcej wyżej wymienione podmioty nie funkcjonują w obrocie prawnym. Prowadzony mailing ma na celu zastraszanie przedsiębiorców poprzez zapowiedź wszczęcia kontroli przez GIODO i umyślne wprowadzanie w błąd! Informacja rozsyłana przez w.w. podmioty jest nieprawdziwa. Ustawa o ochronie danych osobowych wskazuje przypadki gdy rejestracja...

Learn More
Brak zgłoszenia do GIODO – jakie czekają nas kary? 0

Brak zgłoszenia do GIODO – jakie czekają nas kary?

Jakie kary grożą za brak zgłoszenia do GIODO? Zapewne niejeden sklep internetowy zadał sobie pytanie „co, jeśli nie zgłoszę zbioru danych do GIODO”? Świadomość problematyki ochrony danych i prywatności u administratorów danych osobowych i obywateli jest wprawdzie w Polsce już dość wysoka, ale mimo to mają oni duże poczucie bezkarności, a obywatele wrażenie nieegzekwowalności swoich praw. Skuteczna ochrona bezpieczeństwa danych osobowych klientów rozpoczyna się dopiero w momencie rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO. A co na to prawo? Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzają nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych. Problem odpowiedzialności za zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO wiąże się nierozerwalnie z faktem powołania lub niepowołania funkcji ABI w swojej firmie. W aktualnym stanie prawnym mamy do czynienia z następującą sytuacją: Art. 40 i art. 43 ust. 1 i 1a Ustawy o ochronie danych osobowych Obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator danych, który powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji oraz Art. 53. Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to przestępstwo umyślne, formalne, ścigane z urzędu. Podmiotem...

Learn More
ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych 0

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zasady wykonywania zadań kontrolnych Generalnego Inspektora Danych Osobowych czyli organu, który stoi na straży przysługującego każdemu prawa do ochrony danych osobowych.   ZADANIA KONTROLNE GENERALNEGO INSPEKTORA Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 12 pkt 1 wskazuje, iż do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy „kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych”. Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przez podmiot kontrolowany przepisów o ochronie danych osobowych oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. Kontrole przeprowadzają inspektorzy w zespołach kontrolnych składających się najczęściej z trzech osób – dwóch pracowników (prawników) Departamentu Inspekcji Biura GIODO oraz jednego pracownika (informatyka) Departamentu Informatyki Biura GIODO. Czynności kontrolne „na miejscu” są dokonywane w siedzibie kontrolowanego podmiotu oraz w innym miejscu (np. jednostce organizacyjnej) wskazanym jako obszar przetwarzania danych osobowych. Kontroli poddawane są zarówno podmioty sektora publicznego, jak i podmioty prywatne, które w art. 3 ustawy zostały wskazane jako podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych – podmioty przetwarzające dane osobowe.   ZAKRES PODMIOTOWY UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH GENERALNEGO INSPEKTORA Zakres podmiotowy uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora jest bardzo szeroki. Jak już wskazano, kontroli poddawane są podmioty należące do sfery publicznej i prywatnej.   ZAKRES PRZEDMIOTOWY UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH GENERALNEGO INSPEKTORA   1. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych Podmiot kontrolowany powinien wykazać...

Learn More
Czy trzeba zgłosić dane osobowe do GIODO? 1

Czy trzeba zgłosić dane osobowe do GIODO?

Orientowałem się wśród znajomych sprzedawców i żaden z nich nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do GIODO. Czy to prawda, że istnieją przepisy, które pozwalają obejść ten obowiązek? Zgodnie z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku dotyczącego sposobu przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, a za taki uchodzi również serwis ogłoszeniowy, musi wypełnić wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy przedsiębiorca powinien wdrożyć ochronę danych osobowych w swojej firmie. Nie stosując się do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przedsiębiorca (Administrator danych osobowych) narusza przepisy. Czy da się obejść obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do GIODO? Niestety prawo obliguje do zgłoszenia zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a przede wszystkim do zabezpieczenia zbioru przed dostępem osób nieupoważnionych nawet wtedy, gdy w bazie przedsiębiorcy znajduje się tylko jeden klient. Mimo wszystko duża część przedsiębiorców lekceważy problem ochrony danych osobowych w swojej firmie, tłumacząc, że kontrole GIODO zdarzają się bardzo rzadko a o karach nie słyszy się wcale. Nic bardziej mylnego, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest coraz bardziej restrykcyjnie egzekwowane a właścicielom sklepów internetowych, którzy nie zdecydowali się na wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych grozi odpowiedzialność karna. Art.53. [Niezgłoszenie zbioru danych...

Learn More
Serwis ogłoszeniowy – czy trzeba rejestrować bazę w GIODO? 1

Serwis ogłoszeniowy – czy trzeba rejestrować bazę w GIODO?

Prowadzę serwis ogłoszeniowy – czy muszę się zarejestrować w GIODO? Zgodnie z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku dotyczącego sposobu przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, a za taki uchodzi również serwis ogłoszeniowy, musi wypełnić wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Wprawdzie nie oznacza to zawsze rejestracji zbioru danych w GIODO, jednak należy pamiętać, że większość serwisów internetowych, w których możliwe jest utworzenie konta użytkownika i logowanie (jeśli można stworzyć konto, to znaczy, że zbierane są dane osobowe – często np. imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania) ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych w GIODO.   Zgłoszenie do GIODO – jak ocenić czy dane, które przetwarzam podlegają temu obowiązkowi? Daną osobową nie jest konkretny rodzaj danych, są nim wszystkie dane lub ich połączenie umożliwiające zidentyfikować osobę z dużą dokładnością. Żeby jakikolwiek zestaw danych zaklasyfikować jako zbiór w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, wystarczające jest już spełnienie kryterium umożliwiające odnalezienie danych osobowych w zestawie. Prawdopodobieństwo wyszukania według jakiegokolwiek kryterium osobowego (imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL) lub nieosobowego (data zamieszczenia danych w zbiorze) przesądza o tzw. uporządkowanym charakterze zestawu danych), a tym samym umożliwia zakwalifikowanie tego zestawu jako zbioru danych osobowych.  ...

Learn More
Kilka oddziałów firmy, a rejestracja w GIODO 0

Kilka oddziałów firmy, a rejestracja w GIODO

Co jeśli moja firma ma dwa oddziały, ale dane osobowe zbierane są tylko w jednym? Prowadzę sklep i szwalnię. W sklepie jestem tylko ja i mam dostęp do danych, a wszyscy pracownicy ( 20 ) są w szwalni i nie mają dostępu do danych klientów. Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ciąży na administratorze danych, czyli podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) stanowi regułę określoną w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgłoszeniu podlegają takie usystematyzowane zestawy danych, które są zbiorami danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Czy posiadając kilka oddziałów, trzeba dokonywać oddzielnego zgłoszenia w GIODO dla każdego z nich? Oddział firmy nie stanowi samodzielnego podmiotu prawnego, więc nie może samodzielnie decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Liczba oddziałów nie ma znaczenia – zawsze dokonuje się tylko jednego zgłoszenia. Podobnie jeśli chodzi o otwarcie nowego oddziału, nie trzeba będzie w żaden sposób go dodatkowo rejestrować. Administratorem danych osobowych w opisywanym przez Pana przypadku będzie sama firma. Podsumowanie Każdy podmiot niezależnie od ilości posiadanych oddziałów (spółek) rejestracja w GIODO odbywa jest tylko raz.  Jeżeli wszystko działa w ramach...

Learn More
Dane klientów w celu realizacji zamówienia – czy trzeba zgłaszać do GIODO? 0

Dane klientów w celu realizacji zamówienia – czy trzeba zgłaszać do GIODO?

Czy jeśli zbieram dane klientów tylko i wyłącznie w celach realizacji zamówienia, to czy muszę zgłaszać firmę do GIODO?   Przedsiębiorcy posiadający własne sklepy internetowe często nie zdają sobie sprawy z obowiązków, jakie rodzi prowadzenie tego typu działalności. W konsekwencji nieświadomości prawnej sprzedawców dochodzi do naruszenia danych osobowych klientów sklepów internetowych poprzez zaniechanie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych osobowych.   Kiedy sklep będzie zobowiązany dokonać rejestracji zbioru w GIODO?   Prowadząc sklep internetowy sprzedawca gromadzi dane osobowe klientów już w momencie rejestracji klienta bądź składania przez niego zamówienia. Nierzadko przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż przez Internet powołują się na art. 43 ust.1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że ze zwolnienia z rejestracji u GIODO mogą korzystać administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Jest to faktycznie jeden z wyjątków zwalniających z obowiązku rejestracji zbioru w GIODO. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w celu wystawienia rachunku lub faktury przedsiębiorca zbiera od klienta dane typu: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania/siedziby, NIP a także adres e-mail – choćby w celu informowania o statusie wysyłki, numer telefonu, czy wiek.   Nie można więc uznać, że wszelkie dane są uzyskiwane od klienta w celu wystawienia rachunku bądź faktury, zatem zbiory takich danych...

Learn More

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!

Dowiedz się jak spełnić swoje obowiązki wobec GIODO

i jak dokonać rejestracji zbiorów danych osobowych!

Kliknij i pobierz poradnik