Ostatnio bezpłatny audyt zamówiono minut temu

Zadzwoń do naszego konsultanta
phone
lub napisz email

Bez kategorii

Czy na przesyłanie newslettera konieczna jest zgoda, czy są też inne podstawy przetwarzania danych? 0

Czy na przesyłanie newslettera konieczna jest zgoda, czy są też inne podstawy przetwarzania danych?

Wysyłany za pośrednictwem e-maili newsletter to współcześnie jedno z najbardziej popularnych narzędzi marketingowych służących do docierania do klientów. Niestety często przedsiębiorcy korzystając z tego rodzaju marketingu naruszają prawa konsumentów. Wysyłkę newslettera od dnia 25 grudnia 2014 r. w polskim prawie reguluje: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) oraz Ustawa Prawo telekomunikacyjne. Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Oraz Art. 172 ust. 1 Prawo telekomunikacyjne brzmi: “Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę” Kluczowym jest zrozumienie pojęcia “telekomunikacyjne urządzenia końcowe” Art. 2 pkt 43 “Telekomunikacyjne urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci”. Będą to w praktyce wszelkie narzędzia do prowadzenia marketingu bezpośredniego: telefon, faks, komputer podłączony do sieci, itd. Ustawodawca wskazuje, że skorzystanie przez przedsiębiorcę z wysyłki newslettera przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej,...

Learn More

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!

Dowiedz się jak spełnić swoje obowiązki wobec GIODO

i jak dokonać rejestracji zbiorów danych osobowych!

Kliknij i pobierz poradnik