Słowniczek

Definicje związane z ochroną danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych jest to jawny rejestr, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawierający szczegółowo określone informacje dotyczące zbiorów danych osobowych jak na...

Learn More
Polityka bezpieczeństwa 0

Polityka bezpieczeństwa

Czym jest polityka bezpieczeństwa, kto ma obowiązek posiadać politykę bezpieczeństwa oraz co powinien zawierać prawidłowy wzór polityki bezpieczeństwa? Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania przeczytaj...

Learn More
Administrator danych osobowych 0

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych jest to podmiot, która przetwarza dane osobowe, jednak nie w celach osobistych lub domowych ale w celach stricte komercyjnych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie...

Learn More
Przetwarzanie danych osobowych 0

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, do operacji tych zalicza się miedzy innymi ich:...

Learn More
Zbiór danych osobowych 0

Zbiór danych osobowych

Zbiór danych osobowych stanowi każdy zestaw danych o charakterze osobowym (dane osobowe), posiadający określoną strukturę i dostępny według określonych kryteriów. Zbiór ten może być podzielony i rozproszony...

Learn More
GIODO 0

GIODO

Skrót GIODO oznacza Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest to organ, który zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Do kompetencji...

Learn More
Dane osobowe 0

Dane osobowe

W powszechnym obrocie coraz częściej spotykamy się z pojęciem danych osobowych. Czy jednak uświadamiamy sobie czym dokładnie są dane osobowe, czym jest GIODO, co oznacza przetwarzanie danych osobowych oraz...

Learn More
Pozostało do wprowadzenia RODO. Sprawdź więcej!

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!

Dowiedz się jak spełnić swoje obowiązki wobec GIODO

i jak dokonać rejestracji zbiorów danych osobowych!

Kliknij i pobierz poradnik