Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych jest to jawny rejestr, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawierający szczegółowo określone informacje dotyczące zbiorów danych osobowych jak na przykład: oznaczenie administratora danych, cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane są zbierane czy też sposób przetwarzania danych. Każdy może przeglądać i zapoznać się z rejestrem.

Pozostało do wprowadzenia RODO. Sprawdź więcej!

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!

Dowiedz się jak spełnić swoje obowiązki wobec GIODO

i jak dokonać rejestracji zbiorów danych osobowych!

Kliknij i pobierz poradnik