Zapewne zdarzyło Ci się dzwonić do Generalnego Inspektora Danych Osobowych by na szybko zadać nurtujące Cię pytanie dotyczące rejestracji zbiorów czy obowiązków wynikających z ustawy. Z jaką reakcją się spotkałeś?

 

Z pytaniem prawnym do GIODO?

No niestety. Jak wskazuje sam Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nie zajmuje stanowiska ani nie wydaje opinii dotyczących legalności przetwarzania danych w hipotetycznych sytuacjach.

Jeśli masz pytanie z zakresu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych należy w pierwszej kolejności kierować je do osoby świadczącej fachową pomoc prawną czy też administratora bezpieczeństwa informacji w Twojej firmie.

Czym zatem faktycznie zajmuje się GIODO?

Rolą Generalnego Inspektora jest kontrola procesu przetwarzania danych osobowych, a nie świadczenie pomocy prawnej.

Jeśli jesteś administratorem danych w swojej firmie, to Ty decydujesz o celach i środkach przetwarzania, a zatem obowiązany jesteś przestrzegać wszelkich nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków związanych z procesem przetwarzania danych osobowych.

Jak wskazuje art. 36b ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi:
w razie niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji, administrator danych sam wykonuje zadania określone w art. 36a ust. 2 pkt 1,
Zatem to Administrator danych przejmuje na siebie ciężar zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w jego firmie.
Jeśli nie radzisz sobie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, warto rozważyć pomoc specjalisty z zakresu ochrony danych osobowych.
Biuro GIODO stara się zapewniać zamieszczanie na stronie internetowej

 • komunikatów dotyczących nowelizacji ustawy,
 • wykazów obowiązujących aktów prawnych,
 • odpowiedzi na często zadawane pytania,
 • poradników,
 • wykazów literatury fachowej,
 • informacji o wyrokach sądów polskich i zagranicznych,
 • decyzji,
 • wystąpień i sygnalizacji oraz
 • opinii do projektów aktów prawnych.

GIODO stara się te materiały na bieżąco aktualizować i rozszerzać.
Jeśli chcesz wyszukać jakieś konkretne informacje, możesz skorzystać z wyszukiwarki.

GIODO odsyła także do informacji na stronie www:
https://abi.giodo.gov.pl
oraz
https://edugiodo.giodo.gov.pl

 

GIODO nie jest organem doradczym

Nie jest obowiązkiem ustawowym GIODO wypełnianym zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23). udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prawne interesantów toteż prosząc o pomoc prawną nie zdziw się gdy spotkasz się z odmową jego pracownika.

 

W związku z tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

 • NIE  odpowie na pytania dotyczące wniosków o dostęp do informacji publicznej skierowanych do podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia.
  O udostępnieniu żądanych informacji lub o odmowie ich udostępnienia w określonym stanie faktycznym i prawnym, rozstrzyga podmiot, do którego o informacje te się zwrócono, a następnie rozstrzygnięcie to podlega weryfikacji przez sąd administracyjny;
 • sprawy zastrzeżone do właściwości innych organów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami.
 • NIE sprawuje nadzoru i nie może ingerować w sprawy zastrzeżone do kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. akt II SA 401/00) stwierdzając, że „(…) Generalny Inspektor (…) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym nieprawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji, czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami„.

Podsumowanie

Ustawa o ochronie danych osobowych może wydawać się „pisaną na kolanie”, ogólną, nasuwającą multum wątpliwości interpretacyjnych. Pierwszą myślą, jaka pojawia się w takiej sytuacji jest skierowanie zapytania do źródła – czyli GIODO.

Niestety, w tym przypadku warto się powstrzymać albowiem GIODO nie świadczy pomocy prawnej i zapewne odeśle nas z problemem do prawnika. Na szczęście już sama strona internetowa Generalnego Inspektora zawiera wiele ciekawych informacji, z którymi warto się zapoznać zanim zada się pytanie specjaliście.

 

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?