Uzasadnienie zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 8 projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej)

Uzasadnienie zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 8 projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej)

1) rejestracja administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i wprowadzenie uproszczonej kontroli W zmienianym art. 12 pkt 4 ustawy przewiduje się rozszerzenie kompetencji rejestracyjnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej GIODO, na...

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?