Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) jest to podmiot, który zostaje wyznaczony przez administratora danych osobowych w konkretnych zbiorach danych osobowych, a którego nadrzędnym celem jest nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

W praktyce ABI odpowiedzialny jest za stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które w najlepszy sposób zapewnią ochronę przetwarzanym danym osobowym (w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem).

Należy nadmienić, że sam administrator danych jest ustawowo umocowany do wykonywania tychże czynności (np. w formie samo zatrudnienia), do czego jednak nie jest zobowiązany, mając możliwość wyznaczenia do tego zadania inny podmiot.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?