Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, do operacji tych zalicza się miedzy innymi ich:

  • zbieranie,
  • utrwalanie,
  • przechowywanie,
  • opracowywanie,
  • zmienianie,
  • udostępnianie,
  • usuwanie.

Definicja ta i wymienione powyżej przykładowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych pozwala na stwierdzenie, że przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych począwszy od ich zbierania a skończywszy na ich usunięciu.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?