Rejestr zbiorów danych osobowych jest to jawny rejestr, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawierający szczegółowo określone informacje dotyczące zbiorów danych osobowych jak na przykład: oznaczenie administratora danych, cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane są zbierane czy też sposób przetwarzania danych. Każdy może przeglądać i zapoznać się z rejestrem.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?