Blog to nic innego jak rodzaj serwisu internetowego. Współcześnie to  bardzo często hobby lub sposób na promocję w Internecie.

Wysyłanie newsletterów w sieci należy natomiast  do bardzo popularnych narzędzi marketingowych służących do pozyskiwania nowych klientów czy też utrzymywania lub promocji stałych klientów. Pomimo dużej popularności tej formy promocji produktów, wciąż dochodzi do naruszania prawa przez administratorów stron internetowych, w tym blogerów.

 

Czy każdy bloger musi zgłosić newsletter do GIODO?

Specyfika zamawiania newslettera danego serwisu polega na wpisywaniu na stronie internetowej swojego adresu e-mail. Pozyskany w ten sposób zbiór adresów e-mail (adres e-mail jest daną osobową, jeśli pozwala na zidentyfikowanie właściciela poczty elektronicznej) stanowi zbiór danych osobowych (art. 7 ust. 1 ustawy).

Jest to zbiór, którego z uwagi na cel, dla którego dane osobowe są gromadzone i przeznaczenie,  nie można zwolnić zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, z obowiązku zgłoszenia do rejestracji w GIODO.

Zatem zbiór danych zawierający adresy e-mail osób, które chcą otrzymywać newsletter, należy zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) do rejestracji.

Dodatkowo, by przetwarzać dane na potrzeby newslettera, trzeba mieć na to zgodę osoby, która do takiego newslettera się zapisuje.

 

Podsumowanie

Jeśli autor bloga (będąc jednocześnie Administratorem danych) zapomina lub lekceważy przepisy o ochronie danych osobowych, nakładające na niego obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do GIODO , a jednocześnie nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1–11 ustawy o ochronie danych osobowych wyłączających obowiązek takiego zgłoszenia, naraża się on na ryzyko konsekwencji prawnych. Zgłoszenie obejmuje (dane blogera) wskazanie ADO oraz zbioru i celu przetwarzania danych osobowych.

 

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?