Orientowałem się wśród znajomych sprzedawców i żaden z nich nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do GIODO. Czy to prawda, że istnieją przepisy, które pozwalają obejść ten obowiązek?

Zgodnie z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku dotyczącego sposobu przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, a za taki uchodzi również serwis ogłoszeniowy, musi wypełnić wymogi dotyczące ochrony danych osobowych.

Każdy przedsiębiorca powinien wdrożyć ochronę danych osobowych w swojej firmie. Nie stosując się do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przedsiębiorca (Administrator danych osobowych) narusza przepisy.

Czy da się obejść obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do GIODO?

Niestety prawo obliguje do zgłoszenia zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a przede wszystkim do zabezpieczenia zbioru przed dostępem osób nieupoważnionych nawet wtedy, gdy w bazie przedsiębiorcy znajduje się tylko jeden klient.

Mimo wszystko duża część przedsiębiorców lekceważy problem ochrony danych osobowych w swojej firmie, tłumacząc, że kontrole GIODO zdarzają się bardzo rzadko a o karach nie słyszy się wcale.

Nic bardziej mylnego, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest coraz bardziej restrykcyjnie egzekwowane a właścicielom sklepów internetowych, którzy nie zdecydowali się na wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych grozi odpowiedzialność karna.

Art.53. [Niezgłoszenie zbioru danych do rejestracji]

Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art.54. [Niepoinformowanie o prawach osoby, której dane są przetwarzane]

Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podsumowanie

Krótko mówiąc, przezorny zawsze ubezpieczony – zwłaszcza, gdy idzie o dobre imię firmy. Nie warto narażać na szwank swojego biznesu a siebie na kary finansowe tylko dlatego, że innym udało się uniknąć odpowiedzialności za naruszanie przepisów prawa.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?