Co jeśli moja firma ma dwa oddziały, ale dane osobowe zbierane są tylko w jednym? Prowadzę sklep i szwalnię. W sklepie jestem tylko ja i mam dostęp do danych, a wszyscy pracownicy ( 20 ) są w szwalni i nie mają dostępu do danych klientów.

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ciąży na administratorze danych, czyli podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) stanowi regułę określoną w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgłoszeniu podlegają takie usystematyzowane zestawy danych, które są zbiorami danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Czy posiadając kilka oddziałów, trzeba dokonywać oddzielnego zgłoszenia w GIODO dla każdego z nich?

Oddział firmy nie stanowi samodzielnego podmiotu prawnego, więc nie może samodzielnie decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Liczba oddziałów nie ma znaczenia – zawsze dokonuje się tylko jednego zgłoszenia. Podobnie jeśli chodzi o otwarcie nowego oddziału, nie trzeba będzie w żaden sposób go dodatkowo rejestrować.

Administratorem danych osobowych w opisywanym przez Pana przypadku będzie sama firma.

Podsumowanie

Każdy podmiot niezależnie od ilości posiadanych oddziałów (spółek) rejestracja w GIODO odbywa jest tylko raz. 

Jeżeli wszystko działa w ramach jednej działalności gospodarczej, wówczas wystarczy stworzyć jeden komplet dokumentacji – Firma będzie jednym administratorem danych.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?