Sankcje za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO

Każdy przedsiębiorca prowadzący biznes musi zadośćuczynić kilku podstawowym wymogom, które nakładają na niego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także te znajdujące się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.). Dane osobowe to temat, który jest często zaniedbywany przez przedsiębiorców, a nie powinno tak być. Poniżej piszemy dlaczego.

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do GIODO

Każdy podmiot, który wykonuje jakiekolwiek operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie czy usuwanie podlega obowiązkowi zgłoszenia posiadanego zbioru danych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czego podstawą jest ustawa o ochronie danych osobowych. Przykładowo  – działalność sklepu internetowego stosunkowo wiąże się m.in. ze zbieraniem i archiwizowaniem danych swoich klientów, co już jest wystarczającą podstawą do zgłoszenia tego faktu do GIODO.

Sankcje prawne za niezgłoszenie bazy danych do GIODO

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza pewne sankcje prawne za zaniechanie obowiązku zgłoszenia bazy danych do GIODO. Art. 53 w/w ustawy stanowi, że osoba będąca do tego zobowiązana (np. przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy, który w większości przypadków jest do tego zobowiązany), która nie zgłasza do rejestracji zbioru danych może podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W przypadku braku zgłoszenia bazy do GIODO, można się liczyć z kontrolą inspektora z tego urzędu i w przypadku udaremnienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli także czekają negatywne konsekwencje w postaci kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art.54).

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?